Güç İlişkilerinin Bir Ürünü Olarak Kültürel Miras: GEEAYK (1951-1960) [Cultural Heritage as an Outcome of Power Relations: GEEAYK (1951-1960)]