Feasibility of next-generation 25 Gbps PON using non-return to zero modulation