Postsocjalistyczne miasta w okresie przejsciowym – miedzy nowymi wyzwaniami a ewolucja pogladow politycznych... wloski punkt widzenia