Zhang Yuxing, Zhang Zhiyang e Doreen Heng Liu: cosa ne dicono gli architetti