Μια πρόκληση για τη Βενετία (Una sfida per Venezia)