Από μια έκθεση σε ένα μουσείο. Ο ιταλικός βιομηχανικός σχεδιασμός την περίοδο 1945-’63 (Da una mostra a un museo. Il design italiano nel periodo 1945-'63).