Ο σχεδιασμός της πλατείας και η αρχιτεκτονική της πόλης (Il progetto della piazza e l'architettura della città)