Dopolnenie otobrayenia v singulliarnoi tochkie maksimalnogo ranga