Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania pracy maszyny TBM w trakcie budowy tuneli kolejowych