Bucharest: from village to metropolis: urban identity and new trends - Bucureşti: de la sat la metropolă: identitate urbană şi noitendinţe