Πρόλογος τού Τζόρτζιο Γκράσι (αφιερωμένος στην Αθήνα)