Câmpuri electromagnetice şi circuite în microunde: culegere de probleme (Campi Elettromagnetici e circuiti a microonde: esercizi svolti)