Network of collaboration - KOSTARA KONSTANTINOU, EIRINI